Przejdźmy do weryfikacji poważnej

Missa (6)

Już trzeba poważnie – coram Deo – stawiać sobie pytanie: Co zrobiłem do tej pory dla przywrócenia Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?
Jest internetowa, kolorowa zabawa w tradycję i są realia, które widzi Pan Bóg.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube