Miesiąc: sierpień 2017

Problem przywiązania do pieniędzy

Non potestis Deo servire, et mammonae.
„Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Mt 6, 24).

Radix enim omnium malorum est cupíditas
„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6, 10).

Quid autem habes, quod non accepisti?
„Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7).

Przez przywiązanie do pieniędzy niejedna relacja międzyludzka została poszarpana lub zerwana.
Przez przywiązanie do pieniędzy niejedno dzieło Boże zostało poszarpane lub zaniechane.
W kwestii przywiązania do pieniędzy należy badać swoje sumienie w szczerości przed Panem Bogiem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Zwodzenie powszechne

„Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,
kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
Ten właśnie jest Antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna.
Każdy, kto nie uznaje Syna,
nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2, 22-23).

Mówić, że chrześcijanie, żydzi i muzułmanie czczą tego samego Boga znaczy wypowiadać twierdzenie fałszywe.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Repetycja i memoryzacja

Nie wszystko to, co od ponad pięćdziesięciu lat podaje się jako katolickie,
jest nim de facto.

Postulat podstawowy: Dopuścić prawdę do głosu.

W sprawach wiary prywatne opinijki nie mają żadnego znaczenia.

Źródłami Objawienia Bożego są: Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak,
jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół,
jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).

Katolik kształci się chętnie.

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Możliwości zbawienia otwarte!

Videte, ne quis vos seducat. Multi venient in nómine meo dicentes: „Ego sum”,
et multos seducent
.
„Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem
i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą” (Mk 13, 5-6).

Diabeł siedzi na Watykanie. 8 grudnia 2015. Profanacja i błąd nie są od Boga.
Nie musimy ulegać Złemu. Możemy zacząć poznawać wiarę katolicką, możemy zacząć według niej układać swoje życie, możemy zacząć jej bronić – a w ten sposób osiągnąć wieczne zbawienie duszy i do zbawienia dopomóc innym.

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Repetycja łopatologiczna

„Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę
na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża” (Hbr 2, 1).

Wiara katolicka jest jedyną jest prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Wiarę katolicką poznajemy z Objawienia Bożego. Źródłami Objawienia Bożego są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane i interpretowane tak, jak je przez wieki nauczał i interpretował Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Nie wszystko to, co od ponad pięćdziesięciu lat podaje się jako katolickie, jest nim w rzeczywistości. Oficjalnie głoszona jest zmutowana, uszkodzona wersja Objawienia Bożego, niespójna z tym, czego Kościół Katolicki nieomylnie uczył przez wieki.
Ujmując sprawy w optyce nadprzyrodzonej, należy stwierdzić: Podstawowe problemy dzisiaj to powszechne i autoryzowane odstępstwo od wiary katolickiej oraz osowiałość powszechna w diagnozowaniu tegoż stanu rzeczy. Ci, którzy siedzą po uszy w zmutowanej, uszkodzonej wersji Objawienia Bożego, uważają się za katolików. Ignorancja nie jest cnotą. Ignorancja zawiniona jest grzechem.
Publikacje i multiplikacje internetowe. Jeśli ktoś nie raczył zaszczycić swoich internetowych profili, blogów, forów, komentarzy, stron itp. najmniejszą wzmianką diagnozującą współczesny powszechny rozbiór katolickiej wiary oraz przywołującą pewną doktrynę katolicką, jakiej Kościół Katolicki uczył od wieków, niech zrobi poważny rachunek sumienia i niech się zastanowi, komu służy przez swoje publikacje i linki. Internetowa multiplikacja treści uszkodzonych jest współpracą z „ojcem kłamstwa” (J 8, 44). Internetowa multiplikacja prawdy Objawienia Bożego jest współpracą z Panem Bogiem (zob. 3 J 1, 8).


Rzetelność metodologiczna nakazuje przypomnieć:

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dwie piątki

„Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca” (Ps 89, 12).

Każda dobra okoliczność jest stosowną okazją, aby Panu Bogu oddać hołd i złożyć dziękczynienie. Dziękuję dzisiaj Panu Bogu za 55 lat życia.
Proszę pokornie Czytających te słowa o modlitwę, abym lata, których mi Pan Bóg zechce jeszcze na tej ziemi udzielić, przeżył tak, jak przystoi kapłanowi katolickiemu: codziennie składając Bogu Ofiarę Czystą, codziennie głosząc katolicką doktrynę czystą i codziennie zachowując serce czyste.
Proszę pokornie Czytających te słowa o modlitwę, abym zbawił duszę swoją i w czasach powszechnego zamętu wiele dusz do Nieba doprowadził.
Wszystkim, którzy uprzejmi byli zauważyć dzisiaj kalendarz, serdecznie dziękuję.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Sprawa najważniejsza na świecie

chłopiec modli się (2)

Quid enim prodest hómini, si lucretur mundum totum
et detrimentum faciat ánimae súae?

„Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały,
a swoją duszę utracić?” (Mk 8, 36).

Pan Jezus mówi o najważniejszej sprawie: o zbawieniu duszy, o wiecznym zbawieniu.
Codziennie odmawiając Pozdrowienie Anielskie, prosimy Matkę Bożą o Jej skuteczne wstawiennictwo w decydującym momencie naszego życia – w chwili przejścia do wieczności, w godzinie naszej śmierci. Mówimy do Matki Bożej codziennie: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

W tradycyjnych wieczornych modlitwach salezjańskich odmawia się trzy razy Zdrowaś Maryjo, przeplatane wezwaniem: Najświętsza Panno Maryjo, spraw, bym zbawił duszę swoją.

Najświętsza Panno Maryjo, spraw, bym zbawił duszę swoją.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Modlitwa o katolickich kapłanów

Missa (6)

Méssis quídem multa, operárii áutem páuci; rogáte ergo Dóminum méssis, ut míttat operários in méssem súam.
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).

W czasach zamętu powszechnego należy dopowiedzieć: nie można modlić się o nowe powołania kapłańskie bez precyzowania, o jakie kapłaństwo chodzi, na usługach jakiej wiary.
Jeśli w pierwsze czwartki miesiąca – i nie tylko – modlimy się o nowe powołania kapłańskie, należy precyzować, że chodzi o kapłaństwo katolickie, to znaczy takie, jakie budowało Kościół Katolicki przez wieki.
Istotne dwa aspekty:
– celebrowanie wyłącznie Mszy Świętej i Sakramentów Świętych zgodnie z Tradycją Kościoła Katolickiego,
– głoszenie nieskazitelnej katolickiej doktryny, jaką Kościół Katolicki głosił przez wieki.
Dwa kryteria katolickie. A realia dzisiejsze? „Koń jaki jest, każdy widzi” – pisał autor pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej.
Posłuszni nakazowi Pana Jezusa, módlmy się o katolickich – de facto – kapłanów.
Kwestia pokrewna. Pan Jezus i dzisiaj powołuje. Jest pytanie o los młodych mężczyzn, których Pan Jezus dzisiaj woła do kapłaństwa. Ich pójście do seminariów duchownych przenikniętych nową teologią – nouvelle théologie – jest ich wejściem do paszczy lwa. Trzeba się zmierzyć i z tą kwestią, i modlić się o katolickie seminaria duchowne. A powołanych kierować tam, gdzie nauczana jest czysta katolicka doktryna i sprawowany jest czysty katolicki kult – bez odkształceń i bez restrykcji.
W czasach zamętu powszechnego z troską myślimy o Kościele Katolickim, o zbawieniu naszych dusz i o zbawieniu przyszłych pokoleń. Katolickie kapłaństwo jest nieodzowne. Z ustanowienia Jezusa Chrystusa.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube