Stawiamy pytanie kapłanom

Missa (6)

Osoby świeckie mogą przyczynić się do powrotu katolickiego, doskonałego kultu, miłego Panu Bogu. Według wymogów roztropności, bez wdawania się w dyskusje i perswazje, mogą stawiać kapłanom pytanie – sine ira et studio:

Czy Ksiądz już podjął decyzję celebrowania Mszy Świętej
wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube