Perspektywy

„Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15).

Fakt, że diabeł biega luzem w niczym nie determinuje naszej wolnej woli. Od nas zależy czy wiarę katolicką w jej nieskazitelności będziemy poznawać i według niej postępować. Rozum i wolna wola to dary Boże – dane nam do dobrego wykorzystania.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube