Gorączka zmiany

Nie ma znaczenia czy zmiany były i są wprowadzane szybko i nagle, czy powoli i stopniowo. Jeśli są to zmiany, które odkształcają niezmienny katolicki depozyt wiary, prezentowanie ich jako praxis katolicką jest nieuczciwością metodologiczną. Dla dusz niezmiennie szkodliwą.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube