Kryterium merytoryczne

Nie jest ważne, czy kapłan kaznodzieja jest dziarski czy wyciszony, wysoko wykształcony czy mniej, czy grzmi jak piorun na ambonie czy mówi spokojnie, czy daje przykłady czy daje wykład katolickiej doktryny, czy mówi kazania krótkie czy długie – ważne jest, czy wiernie przekazuje nieskazitelny katolicki depozyt wiary.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube