Najskuteczniej

Najskuteczniej do przezwyciężenia zamętu powszechnego w zakresie liturgii przyczynia się kapłan, który podejmuje skromną i konsekwentną decyzję odprawiania aż do śmierci wyłącznie tradycyjnej Mszy Świętej w rycie rzymskim.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube