Oblicza odstępstwa

„Zaczęto tedy powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi religiami fałszywymi i stawiać ją niegodziwie wprost w tym samym rzędzie” (Pius XI, encyklika Quas primas).

Skutki


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube