Kompetencja duchownego katolickiego

Przez wieki oczywistością dla Kościoła była zdatność duchownego do klarownego uchwycenia różnic między doktryną katolicką, a nauką fałszywą. Tę wiedzę duchowny katolicki był zdolny jasno przekazać wiernym. Rudimenta kompetencji katolickiego duchownego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog