Obraza Boża

Kolorowe Asyże.
Budda na tabernakulum.
Całowanie Koranu.

Chanuka w Watykanie.
Moloch w Koloseum.
Pachamama w Rzymie.

„Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić” (Ga 6, 7-8).

Czytajmy z uwagą encyklikę Mortálium ánimos Piusa XI.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog