Niczego się nie nauczono?

Historia Kościoła Katolickiego poucza. Wielu było Świętych, którzy wycierpieli wiele od swoich i od obcych. To już powinniśmy wiedzieć. I dziwne jest to, że ta wiedza płynąca z historii Kościoła nader często nie znajduje praktycznych konsekwencji – nadal na rodzące się nieskazitelnie ortodoksyjne dzieła Boże, także te o szerszym zasięgu, nakłada się kaganiec, uprzykrzając życie tym, którzy tychże dzieł się podejmują.
Oczywiście, dusza gorliwa, gdy spadają na nią restrykcje rozmaite, uświęci się, pytanie jednak pozostaje: Dlaczego Boża sprawa nadal cierpi przeciwności, jest redukowana i poddawana rozmaitym restrykcjom? Czy kościelne czynniki decyzyjne nie nauczyły się niczego z historii Kościoła?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog