Rozumne pytanie

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).

W czasach zamętu powszechnego są duchowni, którzy głoszą ortodoksyjne katolickie słowo prawdy.
Roztropne nagłaśnianie ich wypowiedzi może przyczynić się do pożytku i zbawienia niejednej duszy.
Nie ma potrzeby wynoszenia tych duchownych pod niebiosy, bo przecież spełniają oni ni mniej, ni więcej tylko swój obowiązek.
Natomiast człowiek rozumny postawi pytanie: W jakim celu dezawuuje się tych duchownych i ich drogocenną służbę prawdzie?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog