Kilka wskazówek praktycznych

Skoro już odnaleźliśmy Skarb nieoceniony katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim, stawajmy się coraz doskonalsi – i duchowo, i w zachowaniu zewnętrznym.
Do kościoła przychodzimy bez telefonu komórkowego – zwłaszcza na Mszę Świętą i do konfesjonału (zarówno spowiednik, jak i penitent).
Na Mszę Świętą przychodzimy przynajmniej kilka minut przed jej rozpoczęciem, aby w cichej modlitwie przygotować się duchowo.
Dwa momenty zaznaczamy przez cichą osobistą modlitwę:

– po przyjęciu Komunii Świętej,
– po zakończeniu Mszy Świętej.

Po Komunii Świętej w osobistej modlitwie zwracamy się do Pana Jezusa, którego właśnie przyjęliśmy.
Po Mszy Świętej nie uciekamy od razu z kościoła. Nie naśladujemy niekatolickich zborów, gdzie nie ma Najświętszego Sakramentu, więc po zakończeniu gromadnej modlitwy, ludzie wychodzą. Natomiast kościoły katolickie cieszą się stałą obecnością Najświętszego Sakramentu przechowywanego w tabernakulum. Stosowne jest więc po Mszy Świętej pozostać jeszcze jakiś czas na cichej modlitwie. Tym bardziej, że po zakończeniu Mszy Świętej wypada za dar Najświętszej Ofiary i otrzymane łaski Panu Jezusowi podziękować. Pięknie jest mieć swoje modlitwy po Mszy Świętej.
Skupienia, modlitwy i odpowiedniego zachowania w kościele uczmy też dzieci i tego od nich wymagajmy.
Mężczyźni i chłopcy, którzy mogą usłużyć kapłanowi przy odprawianiu Mszy Świętej, chętnie się wyszkolą i będą do Mszy Świętej gorliwie służyć.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog