Różaniec w języku Kościoła

Teksty (pdf) można je wydrukować (druk obustronny) tutaj:

Różaniec – teksty modlitw

Różaniec – schemat na poszczególne dni


Nagrania audio – mogą nam posłużyć do nauki poprawnej wymowy.

Modlitwy w całości:

SCHEMATY NA POSZCZEGÓLNE DNI

Tajemnice radosne – Mystéria gaudiósa
– odmawiamy w poniedziałki i czwartki:

Tajemnice bolesne – Mystéria dolorósa
– odmawiamy we wtorki i piątki:

Tajemnice chwalebne – Mystéria gloriósa
– odmawiamy w środy, soboty i niedziele:

 


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.