Miesiąc: Wrzesień 2020

Droga świętości

Milítia est vita hóminis super terram.
„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).

Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam quotidie, et sequatur me.
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za Mną” (Łk 9, 23).

Myśląc o postępie w życiu duchowym możemy – bardziej czy mniej świadomie – mieć na uwadze oczekiwanie, że skoro osiągniemy pewien pułap świętości, będzie już tam wtedy spokojnie i komfortowo. To jest oczekiwanie błędne. Nierealistyczne.
Im bardziej postępujemy na drodze świętości, tym wyraźniej widzimy, że droga wierności Ewangelii jest drogą Krzyża. Im bliżej dusza jest Pana Boga, tym bardziej musi uwyraźniać wobec Pana Boga decyzję świętości, wytrwania w łasce – bez (choćby małych) ukłonów w kierunku grzechu i diabła.
Pan Bóg z troską czuwa nad każdą duszą i dozuje etapy życia duszy wiernej. Oprócz chwil pokoju i Bożej pociechy, są etapy intensywnej walki duchowej, walki o wierność i wytrwanie. Trud żmudny, trudny, niespektakularny. Niejednokrotnie duszy zmierzającej drogą świętości diabeł daje się we znaki bardziej wyraziście. Dopust Boży.
Ogólnie należy powiedzieć: im dusza jest bliżej Pana Boga, tym pokus coraz więcej i walka o wierność staje się bardziej wyrazista i zacięta. W związku z tym trzeba się będzie coraz więcej trudzić, by dochować Panu Bogu doskonałej wierności.
Droga świętości jest drogą Krzyża. I mogą przyjść długotrwałe i uciążliwe pokusy. Wtedy trzeba przypominać sobie, że nie ciąży na nas żadne fatum i dusza upaść nie musi. W harmonijnej jedności działania łaski w duszy i aktywnej wolnej woli rozgrywa się tajemnica wierności. Na modlitwie wypraszajmy sobie łaskę Bożą. I czyńmy dobry użytek z wolnej woli. Współpraca z łaską jest codziennym zaszczytem i trudem. Świętym obowiązkiem!
Nie oszczędzajmy się. Pan Bóg woła o wierność. O świętość. Codziennie.


Sancti eritis, quoniam ego Sanctus sum.
„Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem” (1 P 1, 16).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Problem grzechów powszednich

Bywa i tak, że większym problemem są grzechy powszednie niż grzechy śmiertelne, ciężkie. W jakim sensie? Dzieje się tak, gdy nie uważamy ich za wielkie zło, w związku z tym nie kwapimy się, aby z nimi zerwać. Uważamy się za nie najgorszych ludzi, popełniających „tylko” grzechy powszednie.
Świadome i dobrowolne popełnianie grzechów powszednich, bez wyraźnej decyzji i starania o zerwanie z nimi, może prowadzić do całego pasma grzechów, nieraz trwającego kilkadziesiąt lat. Nie ma decyzji, nie ma poprawy, nie ma postępu.
Całkowite oddanie się Niepokalanej prowadzi do zerwania z grzechem. Pobożność maryjna, która nie prowadziłaby do zerwania z grzechem, jest pobożnością fałszywą. Trzeba ją naprawiać. Trzeba zerwać z grzechem.
O łaskę czystego serca trzeba ufnie w modlitwie prosić i w staraniach o zachowanie czystego serca się nie oszczędzać.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O której Mszy mowa?

Wszystkie publikacje kapłana mówiącego i piszącego – zarówno na niniejszym blogu Vérbum cathólicum, jak i Sacérdos Hyacínthus oraz Actuália – w których mowa o Mszy Świętej, dotyczą (o ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej) wyłącznie Mszy Świętej w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Od czego zacząć?

Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę Mszy Świętej i gdybyśmy bardziej kochali tajemnicę Mszy Świętej, przybiegalibyśmy do kościoła częściej.
Skoro już podjęliśmy wobec Pana Boga i Kościoła dojrzałą decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – trzeba iść dalej. Nie możemy ograniczać się do brania udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim w niedziele i obowiązujące święta. O ile obowiązki stanu nam pozwalają, przybiegajmy na Mszę Świętą i w dni powszednie!
O Mszy Świętej nigdy dosyć. Troski o Mszy Świętej nigdy dosyć. Zrozumienie i miłość do Mszy Świętej okażemy przez udział w niej nie tylko w niedziele i święta obowiązujące, ale także w inne dni – powszednie i inne święta. Dobrze będzie uprzywilejować święta maryjne. Nasz częstszy kontakt z katolicką Mszą Świętą w rycie rzymskim rozpocznijmy od świąt maryjnych. Jeśli tylko obowiązki stanu nam pozwalają, w święta maryjne z gorliwością biegnijmy na katolicką Mszę Świętą!


Przypomnijmy kazanie: Czas dla Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie przez udział we Mszy Świętej w dni powszednie.
Niech posłuży dobru naszej duszy i większej gorliwości!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 14. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 6.09.2020 r.

Kazanie na 14. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 6.09.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Lekcja: Ga 5, 16-24
Ewangelia święta: Mt 6, 24-33
O ascezie

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Tajemnica niezgłębiona

Chcieć w pełni zrozumieć tajemnicę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to jakby chcieć przelać morze do małego dołka na plaży. Niemożliwość. Porównanie znane z historii. Augustynowe.
Msza Święta jest rzeczywistością Boską. Bądźmy zatem bardzo powściągliwi w swoich oczekiwaniach czy staraniach pełnego zrozumienia tajemnicy Mszy Świętej.
Kościół Katolicki od wieków przekazuje nam prawdę o tajemnicy Mszy Świętej. Należy ją poznawać coraz lepiej. Zawsze jednak z pokorną świadomością niezgłębionych jej bogactw.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Decyzja przystępna

A nawet choćbyśmy jeszcze nie rozumieli wielu kwestii dotyczących katolickiego kultu, jeśli podejmiemy decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, podejmiemy decyzję słuszną. Katolicką.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O Mszy Świętej nigdy dosyć

Pytania do rachunku sumienia:
Czy mój strój, ubiór, w jakim udaję się do kościoła, świadczy o moim szacunku dla tajemnicy Mszy Świętej?
Czy inni, patrząc na mój strój, ubiór, w jakim udaję się do kościoła, mogą powiedzieć: ten katolik z  szacunkiem traktuje tajemnicę Mszy Świętej?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wątpliwości i pewność

Wątpliwości mogą dotyczyć różnych aspektów sytuacji kościelnej w ostatnich kilkudziesięciu latach. Nie ma nic niestosownego w dociekaniu (w zakresie spraw i osób) przyczyn, przejawów i skutków odejścia od katolickiej ortodoksji.
Pewność dotyczy katolickiego depozytu wiary. Z pewności rodzi się powinność:

– dochować wierności katolickiej doktrynie (konieczność lektury tradycyjnych katolickich katechizmów),
– związać się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z katolickim kultem (nade wszystko z Mszą Świętą w rycie rzymskim),
– prowadzić święte życie (wiernie wypełniać obowiązki stanu, zachowywać stan łaski uświęcającej).

Wątpliwości są uzasadnione – trwającym od kilkudziesięciu lat – stanem rzeczy.
Pewność ma fundament w prawdomówności Boga – objawiającego katolicki depozyt wiary.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nie kompromis, lecz wierność

„Nie mniemajcie, że przyszedłem pokój zsyłać na ziemię. Nie przyszedłem zsyłać pokoju, ale miecz. Przyszedłem bowiem oddzielić człowieka od ojca swego i córkę od matki swojej, i synową od teściowej swojej. I będą nieprzyjaciółmi człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż Mnie, nie jest Mnie godzien, a kto miłuje syna albo córkę nade Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 34-37).

Święty Stanisław Kostka, Święta Róża z Limy i inni Święci, z racji swojej wierności Chrystusowi, napotykali niemało sprzeciwów ze strony rodziny. Miejmy to na uwadze.
Przy wydobywaniu się z meandrów zmienionej religii – krzewionej powszechnie od kilkudziesięciu lat – i przy integralnym przyjęciu wiary katolickiej, mogą nas spotkać w życiu rodzinnym niemałe perturbacje. Na przykład – mąż już przyjął wiarę katolicką i związał się z katolickim kultem, a żona stroi fochy. Albo odwrotnie – żona przyjęła wiarę katolicką i związała się z katolickim kultem, a mąż nie stroni od epitetów. Mogą się zdarzyć i inne, podobne sytuacje. Wtedy mogą się pojawić wątpliwości, co dalej czynić. I może pojawić się pokusa kompromisu. Wtedy pamiętajmy: kompromisy w sprawach wiary są zdradą Chrystusa. I Chrystusowego pokoju w rodzinie nie przyniosą. Miejmy to na uwadze.
Pomyślmy – cóż znaczą opinie ludzkie? Na duszę wierną, katolicką, Bóg patrzy z upodobaniem. I ją wspiera. Miejmy i to na uwadze.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.