Prostolinijność duszy katolickiej

Proces przywracania katolickiego kultu i katolickiej doktryny postępuje – w zakresie znanym Panu Bogu. Obyśmy tylko nie wpadli w pułapkę pragnienia przypodobania się religii zmienionej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.