Post od internetu?

Tak, może być. Ale nie od tych trzech skromnych adresów, których codzienne odwiedziny będą nam właśnie pomocne w owocnym przeżyciu Wielkiego Postu:

Sacérdos Hyacínthus

Vérbum cathólicum

Actuália


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.