Dokładność w modlitwie

Wielkim dobrem będzie modlitwa staranna, skupiona i bez pośpiechu.
Przy modlitwie nie spieszmy się. Przed rozpoczęciem modlitwy, choćby przez chwilę wyciszmy się i pomyślmy, że jesteśmy przed Majestatem Bożym. Przed każdą modlitwą stawmy się w obecności Bożej!
Słowa modlitwy wymawiajmy starannie, bez pośpiechu, w skupieniu podążając za treścią i sensem wypowiadanych słów. I zawsze miejmy świadomość, że mówimy do Pana Boga.
Tak też jest definicja modlitwy, zawarta w katolickim katechizmie św. Piusa X:

„Modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga, aby oddać Mu cześć, aby Mu wyrazić podziękowanie i aby Go poprosić o to, czego potrzebujemy ”.

I dalej święty Papież naucza:

„Dobra modlitwa wymaga zwłaszcza skupienia, pokory, zaufania, wytrwałości i poddania się woli Bożej (…).
Modlić się w skupieniu to znaczy: pamiętać, że mówimy do Boga, a więc powinniśmy się modlić z głębokim szacunkiem i pobożnością, pilnie unikając roztargnienia, a więc myśli niezwiązanych z modlitwą (…).
Przed modlitwą trzeba usunąć wszelkie okazje do roztargnienia, a podczas modlitwy skupić się na tym, że jesteśmy w obecności Boga, który nas widzi i słyszy.
Co to znaczy modlić się pokornie?
To znaczy: szczerze uznawać swą niegodność, słabość i nędzę oraz zachować odpowiednią postawę ciała”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.