Odpowiedzialność duszpasterska

Trudno przypuścić, aby Św. Atanazy nakłaniał wiernych do chodzenia do kościołów, w których duszpasterstwa prowadzone były przez ariańskich heretyków, bo „tam sakramenty też są ważne”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.