Miesiąc: lipiec 2022

Kazanie na V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 10.07.2022

Kazanie na V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 10.07.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: 1 P 3, 8-15
Ewangelia: Mt 5, 20-24

Nie oddawać złem za zło!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U stopni ołtarza

Emítte lúcem túam et veritátem túam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in móntem sánctum túum et in tabernácula túa.
„Ześlij światłość swoją i prawdę swoją: one mnie poprowadzą i przywiodą na górę świętą Twoją, aż do przybytków Twoich” (Ps 42, 3).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Duszo, ufaj Panu Bogu – w dni wakacyjne i zawsze!

„Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko ważniejsi niż one?” (Mt 6, 26-27).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 3.07.2022: Jak pozyskiwać bliźnich dla wiary katolickiej?

Kazanie na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 3.07.2022
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Ewangelia: Łk 5, 1-11

Jak pozyskiwać bliźnich dla wiary katolickiej?
– Przez własny dobry przykład.
– Przez modlitwę za bliźnich.
– Przez krzewienie treści katolickich.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U fundamentów wierności katolickiemu kultowi

Sobór Trydencki, na Sesji 7, 3 marca 1547, w Dekrecie o sakramentach, w Kanonach o sakramentach w ogólności, w Kanonie 13 stanowi:

Si quís díxerit, recéptos et approbátos Ecclésiæ Cathólicæ rítus, in solémni Sacramentórum administratióne adhibéri consuétos, aut contémni, aut sine peccáto a minístris pro líbito omítti, aut in nóvos álios per quemcúmque Ecclesiárum Pastórem mutári posse: anáthema sit.
„Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła Katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu Sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe przez któregokolwiek Pasterza Kościołów – niech będzie wyklęty”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami!

Przeżywamy dni Oktawy uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Myślimy z wdzięcznością o chwalebnej historii katolickiego Rzymu, który – dzięki świadectwu Świętych Apostołów i ich prawowitych następców – porzucił przed wiekami pogańskie błędy i stał się uczniem i nauczycielem prawdy.
Św. Leon Wielki, papież, w Kazaniu 1 na uroczystość Apostołów Piotra i Pawła mówi:

Isti enim sunt viri, per quos tibi Evangélium Christi, Roma, resplénduit; et, quæ eras magístra erróris, facta es discípula veritátis.
„Ci bowiem są mężowie, przez których tobie, Rzymie, Ewangelia Chrystusowa zajaśniała; i który byłeś nauczycielem błędu, stałeś się uczniem prawdy”.

Z troską myślimy o historii ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy to z powodu krzewionych błędów przeciwnych katolickiej i apostolskiej wierze, Rzym z ucznia i nauczyciela prawdy stał się nauczycielem błędu: Roma magístra erróris.
Czyńmy, co możliwe, aby przede wszystkim we własnym życiu dochować wierności wierze katolickiej i apostolskiej. I odnawiajmy codziennie akt wiary.
I módlmy się codziennie o powszechny powrót katolickiego depozytu wiary – w zakresie kultu, doktryny i moralności.
Módlmy się codziennie, aby Rzym stał się na nowo uczniem i nauczycielem prawdy. Roma discípula et magístra veritátis.
Módlmy się codziennie o powszechny powrót świętej wiary katolickiej i apostolskiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.