Tag: novus ordo missae

Przynaglenie

Missa (6)

Merytorycznie i obiektywnie zasadne jest mówić o wyższości Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim nad novus ordo missae.
Jeśli ktoś dowiedział się o tradycyjnej Mszy Świętej, a w dalszym ciągu siedzi w kontekstach novus ordo missae, niechże się poważnie zastanowi i podejmie decyzje Panu Bogu miłe!

I zawsze mamy na uwadze dwumian nierozerwalny:

– Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim,
– Ortodoksyjna doktryna katolicka.


O tradycyjnej Mszy Świętej dossier→

Analiza rzeczowa tutaj→


Katolik kształci się chętnie.
Katolik podejmuje decyzje Panu Bogu miłe.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kapłańskie weryfikacje

Jeśli na spotkaniu kapłanów, w obecności wysokiego przedstawiciela Watykanu, ze strony kapłana należącego do zakonu, do którego należał Annibale Bugnini, pada słowo przeproszenia za wszelkie szkody, jakie przyniosło Kościołowi Katolickiemu wprowadzenie novus ordo missae, mamy do czynienia z wydarzeniem o pewnej randze. Działo się w Polsce.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Demontaż prawdy trwa

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Niech mi będzie wybaczone porównanie dość zamaszyste. W stwierdzeniu, iż Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim miałaby zostać „ubogacona” przez novus ordo missae, jest tyle samo prawdy, jak w stwierdzeniu, iż Kościół Katolicki miałby się czegoś uczyć od heretyków. Kto milczy wobec tak oczywistych niedorzeczności, daje świadectwo rozminięcia się z prawdą.


Źródło magisterialne: tutaj.
Źródło analityczne: tutaj.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wolność prawdy rzymskiego katolika

Missa (6)

Ab ortu enim solis usque ad occasum, magnum est nomen meum in géntibus, et in omni loco sacrificátur, et offertur nómini meo oblatio munda.
„Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu
wielkie będzie imię moje między narodami,
a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany
imieniu memu i ofiara czysta” (Ml 1, 11).

To, że mówimy, iż Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest lepsza i doskonalsza niż novus ordo missae, nie jest naszym, wynikającym z gustu stwierdzeniem, prywatną opinijką.
Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest obiektywnie lepsza i doskonalsza niż novus ordo missae.
Dlatego możemy i powinniśmy jasno mówić, iż Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest lepsza i doskonalsza niż novus ordo missae, bo tak mówiąc, wyrażamy obiektywny stan rzeczy. Tak jest.
Kwestię rozumie każdy, kto choćby pobieżnie zapoznał się z rzeczowymi opracowaniami dotyczącymi Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
W świetle powyższego jest merytorycznie uzasadnione mówić: Uważam, że Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest lepsza i doskonalsza niż novus ordo missae. Wyrażamy subiektywne przekonanie.
Lepiej jest mówić: Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest lepsza i doskonalsza niż novus ordo missae. Wyrażamy obiektywną prawdę.
Jako rzymscy katolicy, w pełnej wolności ducha możemy na ten temat mówić i pisać. To są bowiem nasze katolickie sprawy.


Przejdźmy do szczegółów


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Postulat katolicki, najbardziej oczywisty: ofiarować Panu Bogu to, co lepsze

Missa (6)

Jest kwestia uczciwości i rzetelności metodologicznej. Żaden człowiek, który na podstawie tekstów źródłowych i rzetelnych opracowań dokonał choćby średnio wnikliwej analizy porównawczej, nie będzie miał wątpliwości, że tradycyjny ryt rzymski Mszy Świętej jest lepszy niż novus ordo missae. Jest obiektywnie lepszy. Tak: jest lepszy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Rozumne i uprawnione jest pytać o to, co lepsze

Missa (6)

Ab ortu enim solis usque ad occasum, magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur, et offertur nomini meo oblatio munda: quia magnum nomen meum in gentibus, dicit Dominus exercituum.
„Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu
wielkie będzie imię moje między narodami,
a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany
imieniu memu i ofiara czysta.
Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami –
mówi Pan Zastępów” (Ml 1, 11).

Doradcy doradzają rzymskim katolikom, aby za bardzo nie myśleli. Ale to właśnie oni, dając taką „radę” rzymskim katolikom, za bardzo nie myślą.
Wbrew tendencjom wrogim rozumowi (w istocie antykatolickim!), rzymski katolik może pytać, posługując się rozumem – rozróżniając (distínguere!) – o kwestii wiele. I może stawiać pytanie o doskonałość kultu i tego czy innego rytu.
Powiedzmy wprost: rzymski katolik może jasno, i bez bicia się w piersi przed kimkolwiek, postawić rozumne pytanie: który ryt jest lepszy, doskonalszy – czy tradycyjna Msza Święta, czy novus ordo missae?
Zdaje się, że z wnętrza Kościoła Katolickiego trwającego dwa tysiące lat, odpowiedź jest nam dana.
I zdaje się, że rozumny jest postulat: ofiarować Panu Bogu, to co lepsze, doskonalsze.


Analiza tutaj


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Postulat oczywisty: ofiarować Panu Bogu to, co doskonalsze

Missa (6)

Kościół Katolicki, pouczony światłem Objawienia Bożego, od wieków przepięknie uczy nas rozumnej służby Bogu (por. Rz 12, 1). Katolik robi użytek z rozumu.
Wbrew pohukiwaniom niektórych środowisk, jest jak najbardziej uzasadnione pytać o doskonałość tych czy innych form oddawania czci Panu Bogu. Rzetelna analiza przeprowadzana przez ludzi Kościoła doprowadza nas do rozumnej konkluzji: da się wykazać wyższość tradycyjnego rytu rzymskiego Mszy Świętej nad rytem Novus Ordo Missae.
A skoro oczywisty jest postulat, że należy ofiarować Panu Bogu to, co lepsze i doskonalsze, wnioski i postulaty praktyczne nasuwają się same.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube