Niezmienność Prawdy

Źródłami Objawienia Bożego są Tradycja i Pismo Święte. Objawienie Boże jest niezmienne.
Niezmienność Objawienia ma swój fundament w Bogu samym, „u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube