Błąd należy odrzucić a nie ubierać go w katolickie szaty!

Cum autem vénerit ille, Spíritus veritátis,
dedúcet vos in omnem veritátem.
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13).

Raz na zawsze wbijmy sobie to do głowy. Objawienie Boże zawarte jest Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki. Objawienie Boże jest prawdą. W Objawieniu Bożym nie ma fałszu.
Jeśli w Kościele nachalnie przez pewnych ludzi forsowany jest fałsz, nie jest on od Boga.
Jeśli w Kościele nachalnie przez pewnych ludzi forsowany jest fałsz, należy go wyraźnie odrzucić. Odrzucić!
Tragedią i groteską naszych czasów jest powszechne ubieranie fałszu w katolickie szaty. Wielu całkiem dobrze się z tym czuje.
Rozmijanie się z prawdą jest powszechne. Tragedia i groteska zarazem.
I ciągle wielu jeszcze zupełnie nie wie i nie chce wiedzieć, o czym mowa.
Czas najwyższy uruchomić dar mądrości i dar rozumu. To są pierwsze dary Ducha Świętego – Ducha Prawdy!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube