Błąd należy odrzucić!

Jeżeli mamy do czynienia z błędem w zakresie katolickiej doktryny, przykrywanie go naszą dobrodusznością naiwną, bądź wymogami posłuszeństwa, byłoby nieuczciwością, głupotą i grzechem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube