Niechęci zagadkowe

Pytanie ze wszech miar uzasadnione, dotyczące większości przyznających się do wiary katolickiej w czasach zamętu powszechnego: Jaka jest przyczyna osowiałości i radykalnej niechęci do demaskowania błędów zniekształcających doktrynę katolicką?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube