Niechęci zagadkowe

Pytanie ze wszech miar uzasadnione, dotyczące większości przyznających się do wiary katolickiej: Jaka jest przyczyna radykalnej niechęci do demaskowania błędów zniekształcających doktrynę katolicką?

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus