Hermeneutyka przewrotności

Są dzisiaj – nie od dzisiaj (bo od pokuszenia rajskiego) – silne nurty zmierzające do pogodzenia prawdy z fałszem. Rzecz logicznie i metafizycznie niemożliwa. Chyba że zastosujemy hermeneutykę przewrotności. Stosowana nie od dzisiaj.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube