Hipoteza

Nie da się a priori wykluczyć hipotezy: Stopniowe rozmontowywanie wyrazistych konturów ortodoksyjnej katolickiej doktryny było przygotowywaniem gruntu a przynajmniej ułatwianiem drogi do aberracji w zakresie moralności.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube