Dokąd jeszcze?

BullaPiusaV_okadka_v3.pdf

Niech mi będzie wybaczony kolokwializm mało delikatny. Po kilkudziesięciu latach eksperymentów, o jakiej to jeszcze, dalszej reformie liturgii bredzą dzisiaj niektórzy, skoro Kościół Katolicki ma swój skarb najcenniejszy, najdoskonalszy, katolicki, odwieczny: Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?


Głos Papieża – czytajmy


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube