Katolickie spektrum

Już miejmy na uwadze i podejmujmy w tym kierunku starania, aby wszystkie sakramenty i sakramentalia sprawować i przyjmować (duchowni i świeccy) według tradycyjnych rytów katolickich – od Chrztu aż po pogrzeb. Pan Bóg będzie godnie uczczony, a dusze odniosą wielki pożytek.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog