Metodologiczna uczciwość

„Wychwalajmy mężów sławnych
i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.
Pan sprawił w nich wielką chwałę,
wspaniałą swą wielkość od wieków” (Syr 44, 1-2).

Niektórzy kaznodzieje w krajach, gdzie wiarę katolicką zmutowano i gdzie Kościół podlega dalszej progresywnej destrukcji, ośmielają się nonszalancko odnosić do wieków życia Kościoła, który zrodził rzesze świętych mających katolicką niezmutowaną wiarę – męczenników, wyznawców, dziewic. Rozumnie stwierdzamy: groteska, proszę Państwa, groteska.
Niejeden rzymski katolik w Polsce ma już za sobą etap fascynacji blichtrem haseł nowych. Niejeden rzymski katolik w Polsce jest już po wielu dobrych lekturach z zakresu Biblioteki ’58→ i wie, na czym polega metodologiczna uczciwość w odniesieniu się do wieków życia Kościoła w najpiękniejszym aspekcie: świętości i świętych.
Jest pilne zapotrzebowanie na pierwsze dary Ducha Świętego: dar mądrości i dar rozumu.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus