Pary bez ślubu: problem do rozwiązania

Dość powszechny jest problem życia par – nieraz przez długie lata – bez zawarcia wobec Boga Sakramentu Małżeństwa. Takie życie jest życiem w grzechu ciężkim, czego konsekwencją jest po śmierci potępienie wieczne w piekle.
Rozwiązaniem tego poważnego problemu – skutkami sięgającego w wieczność – jest zawarcie wobec Boga i Kościoła Sakramentu Małżeństwa. Niezależnie od liczby lat przeżytych w grzechu.
Z uporządkowaniem spraw sumienia wobec Boga nie należy zwlekać.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.