I chrońcie młodzież!

Nie wysyłajmy młodzieży na żadne spotkania z siewcami doktryny rozchwianej!
Miejmy na uwadze duchowe dobro młodych. Wskazujmy im pewne źródła prawdy: Objawienie Boże, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube