I chrońcie młodzież!

Nie wysyłajcie młodzieży na żadne spotkania z siewcami doktryny rozchwianej!
Miejcie na uwadze duchowe dobro młodych. Prowadźcie ich do pewnych źródeł prawdy: do Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus